การอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

การฝึกอบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในเรื่องคุณค่าของพืชท้องถิ่นที่ควรรักษา เช่น คุณค่าทางยา คุณค่าทางอาหาร การบรรยายในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบการจัดพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด