การอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

/กอ.รมน.จังหวัด ม.ค./
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61
พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค. (ท.) กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด การอบรมเพื่อเรียนรู้ เมืองสมุนไพร โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเยาวชนจาก ร.ร.นาดูน ประชาสรรค์ จำนวน 110 คน ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ ฯ ทั้งนี้ ผจก.สำนักงานพระบรมธาตุนาดูน , ผู้แทน ผอ.ร.ร.นาดูนประชาสรรค์ และทีมวิทยากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด – ปิด