30 ม.ค.61

ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข, นายอำเภอปะทิว, นายก อบตฺ.เขาไชยราช, นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงสำรวจพื้นที่เตาเผาขยะ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อหาข้อมูลไว้เป็นข้อพิจารณาสำหรับกำจัดขยะในจังหวัดชุมพร  ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ บ้านมาบอำมฤต ต.คอนยาง อ ปะทิว เพื่อขอทราบวิธีแก้ปัญหา การเลี้ยงนกนางแอ่น ในชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน