การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

การปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

1. วันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 0900 คณะ
เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ที่กองทัพภาค 3 ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ในพื้นที่ อ.เขาค้อ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังจำนวน กว่า 100 นาย นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) นายชิต อินทรนก ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้ อ.เขาค้อและ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ได้ปล่อยแถว 5 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเข้าจับกุม 135 รีสอร์ทเป้าหมายในพื้นที่ 4 ตำบล
คือ ต.เขาค้อ ต.สะเดาะพง ต.หนองแม่นา และ ต.ริมสีม่วง เป็นสัปดาห์ที่ 2จำนวน 15 รีสอร์ท และยังดำเนินการกับอีก 4 รีสอร์ทตกค้างจากสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมดำเนินการแล้ว 30 รีสอร์ท สำหรับ 15 รีสอร์ทเป้าหมายในสัปดาห์ที่ 2 ที่คณะเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในวันที่ 17-18 พ.ค. 61 นี้ในพื้นที่ 4 ตำบล ดังนี้
1.1 ตำบลเขาค้อ 3 ราย ได้แก่ สวรรค์เขาค้อฮิลล์, บ้านกลางหมอก, สวิสโฮมรีสอร์ท
1.2 ตำบลสะเดาะพง รวม 6 รายได้แก่ หมอกสวยตะวันใส, ไข่มุกทะเลหมอก, เขาค้อโฮม, สามชาย, ไทยชมพู,
ภูไม้หอม
1.3 ตำบลริมสีม่วง รวม 3 ราย รีสอร์ทภูกานต์ดารีสอร์ท ,เบญจณัฏฐ์, บ้านพักตากอากาศ
1.4 ตำบลหนองแม่นา รวม 3 ราย ได้แก่ บ้านภูนับดาว, The Hill , บ้านพักตากอากาศ

2.นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเดิมอีก 4 รีสอร์ท ที่ตกค้างและเจ้าหน้าที่เก็บตกจากสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่ บ้านพักตากอากาศจำนวน 2 แห่ง, เขาค้อ@เลิฟ และรุ่งอรุณริมธาร ทั้งหมดอยู่ใน ต.สะเดาะพง

3. วันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 1300 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ศปป.4 กอ.รมน. สจป.ที่ 4 พิษณุโลก, ทหาร กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. และป่าไม้ นำโดย นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าดำเนินการ