, กรมชลประทาน ลุยกำจัดผักตบชวา 3 หมื่นตันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

กรมชลประทาน ลุยกำจัดผักตบชวา 3 หมื่นตันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

วันนี้ (23 เม.ย.2564) นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 12 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจ.ชัยนาท เร่งกำจัดผักตบชวาที่ลอยมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยากว่า 30,000 ตัน โดยจะประสานขอความร่วมมือ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณจัดเก็บให้ได้กว่า 1,000 ตันต่อวัน เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือนพ.ค.นี้ ก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก

สาเหตุที่ผักตบชวาปริมาณมากในแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะช่วงต้นเม.ย.นี้ ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้น ทำให้มีปริมาณผักตบชวาไหลมาจากทางตอนบนลงมาสะสมที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

, กรมชลประทาน ลุยกำจัดผักตบชวา 3 หมื่นตันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

ภาพ:กรมชลประทาน

วางแผนกำจัดแล้วเสร็จกลางพ.ค.นี้ 

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการสำรวจของกรมชลประทานพบว่าในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 9-13 หลังเดือนธ.ค.ที่ผ่านมาพบปริมาณผักตบชวาในคลองชลประทานมากถึง 7 ล้านตัน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณสะสมของผักตบชวามากที่สุดจำนวน 1 ล้านตัน รองลงมาได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 700,000 ตัน จ.นครปฐมจำนวน 510,000 ตัน และฉะเชิงเทราจำนวน 360,000 ตัน

ทั้งนี้กรมชลประทาน กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางรวม 4,107 ไร่ ครอบคลุม เขตของสำนักงานชลประทานที่ 3, 4 และ 9-13 ใน 27 จังหวัด ปัจจุบันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยการใช้เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆไปแล้วกว่า 554,400 ตัน หรือร้อยละ 87 ส่วนที่ใช้แรงงานคนในการกำจัด มีผลงานคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 54 หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,110 ไร่ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหน้า

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/303631
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, “ลูกสาวทะเลจะนะ” ทวงสัญญานายกฯ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม

“ลูกสาวทะเลจะนะ” ทวงสัญญานายกฯ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม

เม& …