ยุติการกรีดยางพาราของนายทุน

กรมป่าไม้คุมเข้ม! สั่งยุติการกรีดยางพาราของนายทุนที่รุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อ่านเพิ่ม

 

ข้อมูลน่าสนใจ

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เจ้าหน้าที่ไ …