, กรมป่าไม้รับมอบถังน้ำมันเก่าช่วยดับไฟป่าสู้ฝุ่น PM 2.5

กรมป่าไม้รับมอบถังน้ำมันเก่าช่วยดับไฟป่าสู้ฝุ่น PM 2.5

วันนี้ (13 มิ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่า และฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงอยู่ในระดับทรงตัว แม้จะไม่รุนแรงเหมือนในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเตรียมพร้อมเพื่อรับมืออย่างต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระบุว่า 7 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทางหลวงอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่

หากย้อนข้อมูลนับจากปี 2550 พื้นที่จ.เชียงใหม่ เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากมีการพัดพาฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้ามาปกคลุมที่วัดค่าได้สูงถึง 383 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานที่ไทยกำหนด ถึงสามเท่า

แน่นอนว่า ปัญหาหลักมาจาก “ไฟป่า” เช่นเดียวกับปี 2563 เกิดไฟป่าไหม้ดอยสุเทพอย่างหนัก ทำให้เกิดฝุ่นและหมอกควันจากไฟป่า ส่งผลให้ค่าฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่สูงติดอันดับ 1 ของโลกหลายวัน

ปัญหาการดับไฟป่า จึงถือเป็นแผนหลักในการควบคุมฝุ่น PM2.5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกแบบวิธีการทำงานในหลายรูปแบบตั้งแต่ การร่วมกับชุมชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ และดับเชื้อไฟก่อนจะถึงฤดู แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ขาดแคลน คือ อุปกรณ์ในการช่วยดับไฟ บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้เก็บน้ำ เพื่อสำรองใช้ดับไฟให้ทันท่วงที

ด้วยเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือ IRPC จึงร่วมสนับสนุนภารกิจ กรมป่าไม้ มอบถังน้ำมันเปล่าเป็นแหล่งเก็บน้ำดับไฟป่า ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ยังวิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ “โครงการถังน้ำใจดับไฟป่า”

อาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้มอบถังน้ำมันที่ไม่ใช้งานแล้ว ขนาด 200 ลิตร จำนวน 318 ถัง ไปช่วยสนับสนุนภารกิจของส่วนควบคุมไฟป่านำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สูง และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหลักการ 3R (Reuse, Reduce, Recycle) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ถังน้ำมันเก่าที่นำมาใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งแนวทางหนึ่งในการช่วยป้องกันการลามไฟของไฟป่า คือการสร้างแนวกันไฟ โดยการใช้ถังน้ำมันรองรับน้ำฝนสำรองไว้ใช้ควบคุมไฟป่า ดับถ่านไม้ ตอไม้ที่เกิดจากไฟป่า เพื่อป้องกันการประทุหรือการกลิ้งของถ่านไม้และตอไม้

กรมป่าไม้ ในการทำภารกิจดับไฟป่า โดยใช้ประโยชน์จากถังน้ำมันเก่าในการบริหารจัดการน้ำ สร้างแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้ในการควบคุมและจัดการไฟป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งนำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า

ปัญหาการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก เพราะไฟป่าก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

ขณะเดียวกันอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าด้วยเช่นกัน หากสามารถหยุดหรือป้องกันไฟป่าได้ ก็จะสามารถปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงบรรเทาวิกฤตโลกร้อนได้อีกด้วย

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/305178
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

วั& …