, กรมอุทยานฯ ขีดเส้น 30 วัน ย้ายรีสอร์ตแพพ้นแม่น้ำแควน้อย

กรมอุทยานฯ ขีดเส้น 30 วัน ย้ายรีสอร์ตแพพ้นแม่น้ำแควน้อย

วันนี้ (6 ส.ค.2564) นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นายจิรายุ พูลทวี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค และเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จำนวน 20 นาย เดินทางไปปิดประกาศคำสั่งให้เจ้าของรีสอร์ตแพไทรโยคโฟลทเทล บริเวณแม่น้ำแควน้อย ท้องที่บ้านไทรโยคใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ให้ทำการเคลื่อนย้ายรีสอร์ทแพดังกล่าว ออกไปให้พ้นจากแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภายใน 30 วันนับแต่วันติดป้ายประกาศคำสั่งนี้

สาเหตุการติดป้ายคำสั่งให้เคลื่อนย้ายรีสอร์ทแพดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2560 อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ตรวจยึดรีสอร์ตแพดังกล่าวและแจ้งข้อหาในข้อหา “ก่อสร้าง และยึดถือครอบครอง ที่ดิน และแม่น้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคโดยมิได้รับอนุญาต” ส่งดำเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 อัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งไม่ฟ้องเพราะขาดเจตนาการกระทำผิด ทำให้คดีอาญายุติไป โดยห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 147

, กรมอุทยานฯ ขีดเส้น 30 วัน ย้ายรีสอร์ตแพพ้นแม่น้ำแควน้อย

 

สำหรับคดีปกครองศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เคลื่อนย้ายรีสอร์ตแพดังกล่าว ออกไปให้พ้นจากแม่น้ำแควน้อย ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค แต่เจ้าของแพไม่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้มีหนังสือที่ 52/2564 ลงวันที่ 19 พ.ค.2564 รับรองคดีถึงที่สุดในคดีนี้ด้วย

นายนิพนธ์ฯ เห็นว่าถึงแม้ในคดีนี้อัยการจังหวัดกาญจนบุรี จะมีคำสั่งไม่ฟ้องเพราะขาดเจตนากระทำผิดก็ตาม แต่รีสอร์ตแพดังกล่าวก็ยังอยู่ในแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ประกอบกับศาลปกครองกลางก็ได้มีคำพิพากษาให้เคลื่อนย้ายรีสอร์ตแพออกไปให้พ้นแม่น้ำแควน้อยในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จึงมีอำนาจในการประกาศคำสั่งให้เคลื่อนย้ายรีสอร์ตแพดังกล่าวไปให้พ้นจากแม่น้ำแควน้อยในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ และหากไม่ทำการเคลื่อนย้ายรีสอร์ตแพดังกล่าวภายใน 30 วันแล้ว อุทยานแห่งชาติไทรโยค จะเข้าเคลื่อนย้ายรีสอร์ตแพดังกล่าว และเจ้าของแพจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายให้กับทางราชการเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

, กรมอุทยานฯ ขีดเส้น 30 วัน ย้ายรีสอร์ตแพพ้นแม่น้ำแควน้อย

 

อีกทั้งมีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 35 (1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่าหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ที่สั่งให้บุคคลออกจากอุทยานแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใดๆ หรือให้เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากอุทยานแห่งชาติ หากไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และบุคคลนั้นยังต้องระวางโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ 2542 มาตรา 3 (15) เป็นความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งจะต้องถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยึดทรัพย์สินต่อไปด้วย

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/306725
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ตร.มั่นใจคดี “ล่าเสือ” เอาผิดได้ ไม่เชื่อฆ่าเพราะกินวัว-โยงค้าสัตว์ป่า

ตร.มั่นใจคดี “ล่าเสือ” เอาผิดได้ ไม่เชื่อฆ่าเพราะกินวัว-โยงค้าสัตว์ป่า

กร& …