, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีการรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีการรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัด พ.บ โดย พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.บ (ท.) เป็นประธานในพิธี การรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ วัด โรงเรียน และ ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 28 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานกอง อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี
สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดี โดยมีพระราชดำริ ให้นำเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าว ฯ จำนวน 28 ชุด อาทิเช่น แตงกวา , มะเขือยาว , ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร , ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ , มะเขือเจ้าพระยา , มะเขือเปราะ , มะเขือกรอบยาว ,มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ , พริกขี้หนู และคะน้า รวม 10 ชนิด มอบให้กับ กอ.รมน.จังหวัด ทุกจังหวัด นำไปมอบให้กับ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน นำไปขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับ กำลังพล และประชาชนทุกครัวเรือนต่อไป

, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีการรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน , กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีการรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน , กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีการรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน , กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีการรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ. …