, กอ.รมน.กำชับเข้มงวดปราบปรามบุกรุกป่า

กอ.รมน.กำชับเข้มงวดปราบปรามบุกรุกป่า

เลขาธิการ กอ.รมน. กำชับทุกหน่วยบูรณาการปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

, กอ.รมน.กำชับเข้มงวดปราบปรามบุกรุกป่า

พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า ผลในการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานนั้น มีการหารือการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในห้วงเดือน ธ.ค. ๕๙ กอ.รมน. ได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ๖๑  คดี จับกุมผู้ต้องหา ๔๒  คน พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ไม้สัก จำนวน ๒,๒๖๙  ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ไม้พะยูง ๘๘๓ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ไม้กระยาเลย ๗๐๕  ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม และได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่ ๑๔ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๑๘ คน โดยพื้นที่ที่ตรวจยึดคืนได้มากที่สุดได้แก่ จ.กาญจนบุรี, จันทบุรี และ จ.เลย ตามลำดับ

 นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และเนื่องจากมีมิจฉาชีพได้แอบอ้างว่าเป็นเครือข่ายของ กอ.รมน. เพื่อมุ่งแสวงผลประโยชน์ส่วนตน จึงให้ทุกหน่วยช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นการกระทำผิดให้รีบดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
http://news.sanook.com/2156006/

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …