, กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1800 กอ.รมน.จังหวัด สิงห์บุรี พร้อมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับอำเภอบางระจันฯ, ปภ.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm2.5 พบบุคคลลักลอบเผาอ้อย ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน  โดย สภอ.บางระจัน ได้ทำการจับผู้กระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป

, กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบเผาเศษวัสดุทางการเกษตร , กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

ข้อมูลน่าสนใจ

, ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

เม& …