, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.เลย/ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย. เป็นประธานในพิธี การรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับมอบให้เกษตรกร วัด และโรงเรียนสำหรับอำเภอเมืองเลย และมอบให้นายอำเภอ ไปมอบต่ออีก ๑๓ อำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้
เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ “ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดี โดยมีพระราชดำริ ให้นำเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าว ฯ จำนวน ๔๔ ชุด อาทิเช่น แตงกวา , มะเขือยาว , ถั่วฝักยาวสีม่วง , สิรินธร , ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ , มะเขือเจ้าพระยา , มะเขือเปราะ , มะเขือกรอบยาว ,มะเขือเปราะพวงหยกจักพันธ์ , พริกขี้หนู และคะน้า รวม ๑๐ ชนิด มอบให้กับ กอ.รมน.จังหวัด ทุกจังหวัด นำไปมอบให้กับ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน นำไปขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับ กำลังพล และประชาชนทุกครัวเรือนต่อไป

ที่มาของข่าว : กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน , กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน , กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน , กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการร่วม คพ. ผนึกกำลังตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก

ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการร่วม คพ. ผนึกกำลังตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก

เม& …