, กอ.รมน.จังหวัด นครศรีธรรมราช

กอ.รมน.จังหวัด นครศรีธรรมราช

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”129″ exclusions=”1721,1722,1723,1724,1725,1726″ sortorder=”1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่ 25 พ.ค.61 เวลา0930(กลุ่มงานกิจการมวลชล) นำโดย พ.อ. ปกรณ์ ธรรมโชติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดน.ศ.(ประธานในพิธี)และหน.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด , ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในต.สี่ขีด ร่วมเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ.พื้นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.สิชล จำนวน 4โรงเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ อ.เมือง จำนวน 120 คนร่วมกันปลูกป่าทดแทนพื้นที่ ที่ชาวบ้านบุกรุกแผ้วถางและตัดไม้ทำลายป่า จำนวน 3 ไร่ 2งานซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด โดยในห้วงเวลา 1300-1530 ได้มีกิจกรรมการอบรมบรรยาย โดย นาย สุเทพ บัวจันทร์และคณะวิทยากรจากทรัพยากรและธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช ให้นักเรียน-นักศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่าและปลูกจิตสำนึกให้มีความหวงแหนเพื่อให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …