, กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. จัดอบรมโครงการประสานงานฯ

กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. จัดอบรมโครงการประสานงานฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”84″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. จัดอบรมเยาวชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ รร.บ้านน้ำจวง หมู่ที่ 13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 โดยมี พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ, นายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา หน.ขสป.ภูเมี่ยงและภูทอง ร่วมพิธี และเชิญ พ.ต.เสรี ทองคู่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, นายเอกราช ปุริเส บรรยายเรื่องการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ช่วยกันทำถังดักไขมันในครัวเรือน และทดลองการใช้เตาชีวภาพอีกด้วย

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …