, ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเพชรบูรณ์

ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 1100 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มทุนได้เข้ามาตัดต้นไม้สัก และแปรรูปไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู ซึ่งเป็นพื้นที่แปลง รอส.จึงประสานการปฏิบัติกับนายบุญสม โตแทนสมบัติ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2(เขาค้อ), ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2(หนองแม่นา),สายตรวจเพชรบูรณ์, ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน. และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งทันที เมื่อคณะเจ้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบชาย 3 คน กำลังใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้ และแปรรูปไม้โดยใช้แท่นเลื่อยวงเดือน จึงสั่งให้หยุดทำงาน และขอตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตตัดไม้, ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตรวจยึดของกลางจำนวน 4 รายการ

1) เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน  1 เครื่อง

2) เลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 2 เครื่อง

3) แท่นเลื่อยวงเดือนติดเครื่องพร้อมเครื่องปั่น 1 ชุด

4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง

, ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาการหน่วยงาน แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เม& …