, กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑

กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑
เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๐,๐๙๐๐

ชพส.๔๑๐๖ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนอน อพปร.เทศบาลบางนอน และ ชาวบ้านตำบลบางนอน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๐ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ หมู่ ๓ หน้าศูนย์ อพปร. เทศบาลตำบลบางนอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน

, กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑ , กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑ , กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย