กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑

กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑
เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๐,๐๙๐๐

ชพส.๔๑๐๖ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนอน อพปร.เทศบาลบางนอน และ ชาวบ้านตำบลบางนอน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๐ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ หมู่ ๓ หน้าศูนย์ อพปร. เทศบาลตำบลบางนอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน