, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

28 ต.ค.59,1400 พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผบ.มทบ.44/ผอ.รมน.ภาค4 สย.1 เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ทวงคืนผืนป่าตามนโยบายเร่งด่วนของ คสช.ร่วมกับนอภ.ปะทิว,กอ.รมน. จังหวัด ช.พ.,สถานีพัฒนาป่าชายเลน ที่ 43,อบต.ปากคลอง ,นฝ.นศท.และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าฯเข้าร่วมโครงการ ณ บ้านท่าแอต หมู่ที่ 7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จว.ชุมพร

, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

25 ต.ค.59 เวลา 1400 พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ผบ.มทบ.44/ผบ.ควบคุม มทบ.44/ผอ.รมน.ภาค4 สย.1 จัดให้มีการประชุมส่วนราชการเพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีการขุดดินในเขตพื้นที่ ป่าไม้ พ.ร.บ.2484 และการออกเอกสารสิทธิ์ โดยมิชอบ ครั้งที่3 ในพื้นที่ บริเวณ เขาพาง ต.หาดพันไกล อ.เมือง จ.ชุมพร ผลการประชุม มีมติในที่ประชุมให้ดำเนินการดังนี้
1.ให้ที่ดินจังหวัดชุมพรรังวัดเนื้อที่ ตามเอกสารสิทธิ์ ที่มีผลตามกฎหมายว่าเนื้อที่นั้นอยู่ตรงจุดตามเอกสารสิทธหรือไม่
2 ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารสิทธิ โดย ให้ผู้เชี่ยวชาญการอ่าน แปรภาพถ่ายทางอากาศ ตีความภาพถ่าย จึงจะตอบได้ว่าเอกสารนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
3 กำหนดให้มีการรังวัด แนวเขตใหม่ในวันที่ 1 พ.ย. 59 เวลา0900 โดยให้ทุกส่วนมาพร้อมกันที่ อบต.หาดพันไกร
ปัญหาข้อขัดข้อง : ไม่มีครับ

, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

25 ต.ค.59 เวลา 0800 – 1700 ผบ.มทบ.44/ผบ.ควบคุม มทบ.44/ผอ.รมน.ภาค4 สย.1 มอบหมายให้ ชบข.4101/ชป.กร.บก.ควบคุม มทบ.44และชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ บก.ควบคุม มทบ.44 ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ปะทิว ชุมพร)ขนยัายพันธุ์กล้าจากแปลงเพาะพันธุ์กล้าเข้าพื้นที่ป่าชายเลน ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จว.ชุมพร เพื่อทำการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ทวงคืนผืนป่า ผลการปฏิบัติ ขนพันธ์ุกล้าไม้เข้าพื้นที่จำนวน 3,000 กล้า,ปักแนวปลูกป่าและจะดำเนินการเตรียมพื้นที่ในวันที่ 26และ27 ต.ค.ต่อไป

, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

23 ต.ค.59 เวลา 1200 – 1700 พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผบ.มทบ.44/ผบ.ควบคุม มทบ.44/ผอ.รมน.ภาค 4 สย.1,ชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดิน มทบ.44 ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่43(ปะทิว ชุมพร), อ.ปะทิว,อบต.ปากคลองและผู้นำท้องถิ่น หมู่ 2 และ 4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จว.ชุมพร พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินพื้นที่ป่าพรุน้ำจืด(พรุกระชิง) ในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลการครอบครองพื้นที่ป่าพรุน้ำจืดโดย อดีตนักการเมืองท้องถิ่นกับพวก จำนวน 13 ครอบครัว ได้รับความร่วมมือและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 , กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …