, กอ.รมน.ลำปาง นำเยาวชนร่วมสร้างฝาย

กอ.รมน.ลำปาง นำเยาวชนร่วมสร้างฝาย

[ngg src=”galleries” ids=”197″ display=”basic_slideshow”]

กอ.รมน.ลำปาง สนองแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 นำเยาวชนร่วมสร้างฝาย ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ณ บ้านปงป่าป๋อ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. จัดอบรมเยาวชนตามแผนงานโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท) เป็นประธาน ณ. ร.ร.เสริมขวา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมี นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครู เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กรมการปกครองในพื้นที่ ตำรวจภูธรอำเภอเสริมงาม ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ป่าป๋อ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 250 คน
โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เยาวชนกับยาเสพติด โดย ดต. สมพงษ์ ศรีทิน, งานด้านความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติ โดย พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ล.ป.(ท) และ การจัดทำแนวป้องกันไฟและการสร้างฝายชะลอน้ําโดย เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักงานจัดการทรัพยากรที่ 3 และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 60,000 แห่ง ตามนโยบายของรัฐบาล ณ พื้นที่สาธารณะ/ลำห้วย บ้านปงป่าป๋อ หมู่ 3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/192870254643619/posts/333128797284430/

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …