, กอ.รมน.สุรินทร์ จัดอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ ที่สุรินทร์ ข่าวNBTอีสานใต้

กอ.รมน.สุรินทร์ จัดอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ ที่สุรินทร์ ข่าวNBTอีสานใต้

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …