, กอ.รมน.สุรินทร์ จัดอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ ที่สุรินทร์ ข่าวNBTอีสานใต้

กอ.รมน.สุรินทร์ จัดอบรมเยาวชนและผู้นำชาวนามืออาชีพ ที่สุรินทร์ ข่าวNBTอีสานใต้

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบผลกระทบ “โรงงานวินโพรเสส”

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบผลกระทบ “โรงงานวินโพรเสส”