กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ตอน 22 ปลูกจิตสำนึกรักษ์ผืนป่า จ.พังงา

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน.สนธิกำลังกรมอุทยานฯ ลุยยึดที่ดินริมเขื่อนหลังเจ้าสัวพันล้านยึดครอง

ศปป.4 กอ.รมน.สนธิกำลังกรมอุทยานฯ ลุยยึดที่ดินริมเขื่อนหลังเจ้าสัวพันล้านยึดครอง