, กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน

กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน

   การเปิดยุทธการพิทักษ์ทับลาน 60 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการสนธิกำลังร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจ ทหาร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทยานแห่งชาติทับลาน ฝ่ายปกครอง อ.ครบุรี อ.เสิงสาง กว่า 300 นาย เพื่อเข้าทำการกวาดล้างกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาทำไม้พะยูงในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

, กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน , กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน , กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน , กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน , กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน , กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน , กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน , กอ.รมน.เริ่มยุทธการพิทักษ์ทับลาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …