, กางงบ ทส.ปี 65 ปรับลดแค่ 4% ยันไม่กระทบแผนแก้สวล.-มลพิษ

กางงบ ทส.ปี 65 ปรับลดแค่ 4% ยันไม่กระทบแผนแก้สวล.-มลพิษ

จากกรณีศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยว ชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Witsanu Attavanich ระบุ งบประมาณรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ปี 65 วิกฤต ถูกหั่นมากสุดและต่ำสุดในรอบ 5 ปีเติบโตแบบไม่ยั่งยืน

ในโพสต์ระบุว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศปี 2565 งบฯส่วนใหญ่ทุกกระทรวง ถูกตัดกันถ้วนหน้า เข้าใจว่างบประมาณคงมีจำกัดในปี 65 แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ งบฯ ด้านสิ่งแวดล้อมปี 65 นับว่าวิกฤตมาก ถูกหั่นลดลงจาก 16,143 ล้านบาทในปี 2564 เหลือ 8,534 ล้านบาทในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 0.275 ของงบประมาณรายจ่ายรวม ลดลงถึง 47.14% เมื่อเทียบกับงบด้านอื่น นับว่าต่ำสุดในรอบ 5 ปี

, กางงบ ทส.ปี 65 ปรับลดแค่ 4% ยันไม่กระทบแผนแก้สวล.-มลพิษ

 

ขณะที่งบการป้องกันประเทศและรักษาความสงบภายในถูกปรับลดเพียง 6.02% และงบการบริหารทั่วไปของรัฐถูกปรับลดเพียง 0.48% งบฯด้านสิ่งแวดล้อม แต่ละปีมีไม่มากอยู่แล้ว แต่กลับถูกตัดมากที่สุด ยังบ่งชี้ให้เห็นว่างบฯ ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี มีความผันผวนมาก เมื่อเทียบกับรายจ่ายด้านอื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายมองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องชั่วคราว เลยแก้ไขเป็นครั้งคราวไป ให้ความสำคัญน้อยกับการแก้ไขปัญหาแบบต่อเนื่อง

ทั้งนี้ดร.วิษณุ ตั้งคำถามว่า แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันดีแล้วใช่หรือไม่ พอใจแล้วใช่หรือไม่? 

ปลัดทส.ชี้งบถูกปรับลด 4%

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ นายจตุพร บุรษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุว่า ตัวเลขที่นักวิชาการระบุ เป็นภาพรวมของงบหมวดสิ่งแวดล้อมในกระทรวงอื่นๆ ที่มีการตั้งการกระจายอำนาจไว้ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆตัวเลขที่ระบุว่างบถูกปรับมากสุดในรอบ 5 ปี ไม่ใช่แค่ ทส.กระทรวงเดียว 

ส่วนงบสิ่งแวดล้อมปี 65 ของทส.มีการตั้งเสนองบเข้าไป 28,325 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2564 ที่เคยได้รับงบจำนวน 29,335 ล้านบาท หรือปรับลดลง 4% 

ปลัดทส.กล่าวว่า ภาพรวมการจัดสรรงบของแต่ละกรมใน ทส.มีการปรับลดตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ปรับลดทั้งหมด 100% คืองบสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และงบประชาสัมพันธ์ ซึ่งตัวเลขที่หายไปบางส่วนอาจจะกระทบบ้าง แต่ต้องกลับมาทบทวนหลังจากนี้

ตัวเลขที่ปรับลด 4% อาจจะกระทบไม่เยอะ ส่วนกรมอุทยานฯ ปรับลดลงและปีนี้รายได้จากเงินค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในอุทยานฯ ก็ลดลงด้วยอาจกระทบ ซึ่งต้องมีการปรับแผน

, กางงบ ทส.ปี 65 ปรับลดแค่ 4% ยันไม่กระทบแผนแก้สวล.-มลพิษ

กางตัวเลขงบปี 65 รายกรมทส.

 • สำนักงานปลัดทส.1,493 ล้านบาท ส่วนปี 64 1,638 ล้านบาท
 • กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 527.5 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 634 ล้านบาท
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 1,361 ล้านบาท ปี 64 จำนวน 1,448 ล้านบาท
 • กรมทรัพยากรธรณี 548 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 581 ล้านบาท
 • กรมทรัพยากรน้ำ 4,863 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 4,882 ล้านบาท
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2,879 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 2,032 ล้านบาท
 • กรมป่าไม้ 4,904 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 5,177 ล้านบาท
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 488 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 547 ล้านบาท
 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 9,972 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 10,915 ล้านบาท
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 1,045 ล้านบาท ปี 64 จำนวน 1,179 ล้านบาท
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกินจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 123 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 157 ล้านบาท
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 118 ล้านบาท ส่วนปี 64 จำนวน 141 ล้านบาท

, กางงบ ทส.ปี 65 ปรับลดแค่ 4% ยันไม่กระทบแผนแก้สวล.-มลพิษ

 

ทั้งนี้นายจตุพร ยืนยันว่าแนวทางการตั้งงบบูรณาการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม มลพิษ แต่จากสถานการณ์โรคระบาด ดังนั้นงบที่เคยตั้งไว้ในกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จึงต้องปรับไปตามสถานการณ์ด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ความสำคัญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

งบฯ กลาโหม 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248.6 ล้านบาท

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/304855
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …