, การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ “NCAPS”   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ “NCAPS” อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

, การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ “NCAPS”   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มีกลุ่มบุคคลลักลอบเข้าไปกระทำผิดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ บริเวณป่าห้วยต้น ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบร่องรอยการทำไม้โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตัดทอน แปรรูปไม้ มีสภาพสดใหม่ จึงได้จัดกำลังดักซุ่มบริเวณดังกล่าวไว้ จนถึงเวลาประมาณ ๒๑๐๐ ได้ยินเสียงเลื่อยโซ่ยนต์จึงดำเนินการเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มบุคคลประมาณ ๒๐ คน กำลังลักลอบแปรรูปไม้ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม กลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นได้อาศัยความมืดและป่ารกทึบวิ่งหนี สามารถติดตามควบคุมตัวได้จำนวนรวม ๙ คน
, การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ “NCAPS”   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ส่วนที่หลบหนีไปไม่สามารถติดตามได้เพราะเกรงว่าอาจเกิดอันตรายเนื่องจากเป็นเวลากลางคืน ผู้ถูกจับทั้งหมดเป็นคนสัญชาติกัมพูชา คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุโดยละเอียด พบไม้พะยูงแปรรูปทิ้งไว้โดยถูกเลื่อย
โซ่ยนต์ ตัดทอน ดูจากเนื้อไม้ สีของไม้ ใบไม้ ปรากฎว่าเป็นไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierra) คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา และตรวจยึดของกลางในการกระทำความผิด

จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน ๙ คน

, การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ “NCAPS”   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …