, การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ

การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ

21 พ.ย. 61 พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนด้านความมั่นคงพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ลำลูกกา ปทุมธานี  โดยก่อนปิดการประชุมได้มีการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

, การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ , การขับเคลื่อนกลไกด้านความมั่นคงพิเศษ

 

ข้อมูลน่าสนใจ

แอพพลิเคชั่น พ้นภัย

“พ& …