, การขับเคลื่อนกลไกป้องกันด้านความมั่นคงพิเศษ

การขับเคลื่อนกลไกป้องกันด้านความมั่นคงพิเศษ

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”187″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนด้านความมั่นคงพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ลำลูกกา ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. 62 เพื่อขับเคลื่อนกลไกภาคราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยร่วมมือกันพิทักษ์รักษาทรัพยาการธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร โดยมี ผู้บริหารของ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก และ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 134 คน 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …