การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ ๒/๖๐

 ๑๗ กค.๖๐ เวลา๐๙.๓๐

พลโทชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ หาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมฯ