13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

13 มิ.ย.60 เวลา 0930   ศปป.4 กอ.รมน. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกับส่นราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ที่จะจัดงานพร้อมกันทุกภาค ในวันที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 1400                                    โดยมี พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้

 

 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ ลงพื้นที่ กอ.รมน.จว.ชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร(ผอ.กอ.รมน.จว.ช.พ.) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายพลเรือน พ.อ.ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ช.พ.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จว.ชุมพร ๓ เรื่องคือ ๑)ปัญหาขยะในพื้นที่ จว.ชุมพร ๒)เรื่องการเลี้ยงนกทนางแอ่นในพื้นที่ จว.ชุมพร ๓)เรื่องการบุกรุกพื้นที่แก้มลิงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(แก้ไขปัญหาน้ำท้วม)

บ่าย วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบพื้นที่ โครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท้วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

 

กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่10 ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ออกอากาศ 22 เมย 60 (9.00-9.20น.)

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ 4  กอ.รมน.   ลงจี้แก้ปัญหาภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

———————————————————————————————————

๒ มี.ค.60     พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวการเปิดยุทธการพิทักษ์ทับลาน 60 ครั้งที่ 1 ร่วมกับ พล.ท.อุดร ประภาสะวัต รอง ผอ.รมน.ภาค.2 พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สทท.ศปป 4 กอ.รมน.  นายธนพล จันทรนิมิ รองผวจ.น.ม./รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)จัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงโดยผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ภายใต้ยุทธการพิทักษ์ทับลาน ครั้ง 1 /60 (28 ก.พ.- 2 มี.ค.60) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นชุดเฉพาะกิจพิเศษ 9 ชุด ร่วมกันลาดตะเวนป้องกันและปราบปรามในพื้นที่สุ่มเสี่ยงและล่อแหลมต่อการกระทำความผิด ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 ( คลองน้ำมัน ) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมปฏิบัติการ

ผลการปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 5 คดี 15 ราย ตรวจยึดของกลาง ไม้พะยูง จำนวน 107ท่อน/แผ่น รถยนต์จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน, ล้อรถเข็นจำนวน 3 คู่, อาวุธปืนจำนวน 5 กระบอก กระสุนปืนลูกซองจำนวน 150 นัด, กระสุนปืน.22  จำนวน 38 นัด,  ยาบ้าจำนวน 82 เม็ด มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน

พล.ท.ชัย ณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจป่าไม้ และทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ รวมกว่า ๕๐ นาย เข้าตรวจสอบและยึดพื้นที่ปลูกยางพารา ๖๐๐ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแถบเทือกเขาตะนาวศรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมตัดโค่นต้นยางพาราที่บุกรุก และแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุน

404000_0 404001 404002_0 404003_0 404056 404060

 

พล.ท.ชวลิต  พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ ” เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ” (ด้านป่าไม้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.พ.๖๐  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน โดยมี พ.อ.เสน่ห์  บำรุงกิจ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท), นายชุ้นณ้ฐเดช  กันสุกุล นายอำเภอด่านช้าง และอาจารย์วรพจน์  ปรีชาวิทย์ ให้การต้อนรับ

319958 319959 319960 319968 319969 319973

๒๓ ก.พ.๖๐  พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม  ผอ.สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ และ กอ.รมน.จังหวัด ร.น. โดยมี พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น.(ท)ให้การต้อนรับ และร่วมหารือปัญหาที่สำคัญ  ฟังบรรยายสรุปถึงการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และการเตรียมการใช้มาตรการทางการปกครอง ในการรื้อถอนพืชผลอาสิน ตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ (ม.๒๒ )  ในพื้นที่ที่มีการตรวจยึดดำเนินคดีแต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด และงดการสอบสวน รวมทั้งได้ปิดประกาศตามขั้นตอน (๔๕วัน)แล้ว รวม ๖ คดี  เนื้อที่รวม ๖๙ ไร่ อยู่ใน  ท้องที่หมู่ ๕ ต.ละอุ่นเหนืออ.ละอุ่น จ.ระนอง ซึ่งพืชผลที่จะทำการรื้อถอนเป็น ต้นยางพารา กาแฟ และทุเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการเข้าประชุม ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ร.น., อช.น้ำตกหงาว และตร.ภ.จว.ระนอง รวม ๓๕ นาย
 

S__65708080 S__65708082 S__65708087

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่  ๓๐ ม.ค.๖๐ – ๓ ก.พ.๖๐

 
กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับคณะ จาก ศปป.๔ กอ.รมน.
กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับคณะ จาก ศปป.๔ กอ.รมน.

PNOHT600201001021609PNOHT600201001021602PNOHT600201001021601PNOHT600201001021607

วันนี้ ๑ ก.พ.๖๐   กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับคณะ ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงฯ

 

294844 294847 294849 294854

วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐   พล.ต.ศิริพงษ์  รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ได้ลงพื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒   เข้าพบ/เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. โดยมี  นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร และ พ.อ.นริศ  รุจานันท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท) ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ม.ห., ตำรวจภูธรจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานพลังงานจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด, ตัวแทนภาคเกษตรกร/ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของ กศน.จังหวัด และ กกล.รส. ณ ห้องประชุม ๒๐๒  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

 😀 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๗ ม.ค.๖๐

      289720   ชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒      ประเมินผลตามแผนแม่บทฯ

๒๖ ม.ค. ๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ชุดประเมินที่ ๖   ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการรวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

S__10985537 ชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ ชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ เดินทางลงพื้นที่ดูระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร โดยมี พ.อ.เกรียงไกร  จิตพากเพียร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น.(ท) ให้การต้อนรับ

287560 287558  287552 287551

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐   พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ ชุดที่ ๖  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการรวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ   โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ กอ.รมน.จังหวัด น.พ., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, ตำรวจ ภูธรจังหวัด, สำนักงานพลังงานจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด, องการบริหารส่วนจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด, ตัวแทนภาคเกษตรกร/ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.จังหวัด และกองกำลังร้อย รส.  ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕  เทศบาลเมืองนครพนม โดยมี พ.อ.ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.พ.(ท) และนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้การต้อนรับ

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐ ม.ค.๖๐ 

280063 280064 280066

๑๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ศิริพงษ์  รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผลการปฏิบัติงานที่  ๒ และคณะ ฯ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ กอ..รมน. จังหวัด ก.ส. โดยมี  นายมงคล  อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก.ส. (๑)                                  และนายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก.ส.(๒) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ก.ส. ชั้น ๕ โดยมี พ.อ.มานพ  ไขขุนทด          รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส. ให้การต้อนรับ

 

7198571990 S__18866222

๑๖  ม.ค. ๖๐  เวลา ๐๙๔๕  พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ  ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน./หน.ชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๑  ได้เข้าตรวจเยี่ยมประสานงาน ติดตาม แนะนำ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  ของ กอ.รมน.ภาค ๑
โดยมี พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว เสธ.ทน. ๑ /ลธ.รมน.ภาค ๑ ให้การต้อนรับชุดประเมินผลที่ ๑ ของ ศปป.๔ กอ.รมน. และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๑

 

 

 

ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔    ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ม.ค.๖๐

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่   ๙ – ๑๓ ม.ค.๖๐ ดังนี้

                        ๑) กอ.รมน.ภาค ๑ – กอ.รมน.จังหวัด ช.บ.,  ร.ย.และ กอ.รมน.จังหวัด ส.ป.

                        ๒) กอ.รมน.ภาค ๒ – กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.,  ช.ย. และ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.

                        ๓) กอ.รมน.ภาค ๓ – กอ.รมน.จังหวัด น.ว., ส.ห.,  ล.บ. และ กอ.รมน.จังหวัด ช.น.

                        ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. – กอ.รมน.จังหวัด ป.น., และ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ.

 

15368 15370 15371

๑๒  ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และ พ.อ.ศุภกร ชัยแก้วมณี รอง ผอ. สผป.ศปป.๔ กอ.รมน. / หัวหน้าคณะชุดประเมินผล เดินทางเพื่อติดตามแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินการตามแผนแม่บท โดยมี พล.ต.กุศล สิงห์สาย  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายคุ้มพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และรับฟังบรรยายสรุปแนวทางในการปฏิบัติงาน  การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแกไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานอาหาร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ กกล.รส., ทสจ.ล.ย., เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.ย., พลังงานจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, ป่าไม้เขต ๖, ป่าไม้ จว.ล.ย., ประมงจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ณ  ศาลากลาง จว.ล.ย. ชั้น ๔

 

 

 

 

104162 S__10183201 S__10183212

๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.เถกิงเดช  สัมมาทัต รอง ผอ.สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๓  เดินทางประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ว. โดยมี พ.อ.อนุสรณ์ ธูปทอง รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ว.  ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และปัญหาข้อขัดข้องของ กอ.รมน.จังหวัด น.ว.  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒  ศาลากลางจังหวัด โดยมี               รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ทสจ., ผอ.สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์, สบอ.ที่ ๑๒ นครสวรรค์, พลังงานจังหวัด, สิ่งแวดล้อมภาค ๔, สาธารณสุขจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัด น.ว.

 

 

 

68055 68056 68060

๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ.ทรงศักดิ์  นิ่มนวล  หน.ฝ่ายติดตามสถานการณ์ สพอ. ศปป.๔ กอ.รมน./ หน.ชุดประเมินผลที่ ๕ เข้าเยี่ยมคำนับ นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผวจ. เพื่อการประสานงาน ติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  กอ.รมน.จว.ช.บ. ได้จัดการบรรยายสรุปการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.ช.ล.ชลบุรี  โดยมี พ.อ.ทัศไนย  ประทุมทอง  รอง ผอ.รมน.จว.ช.บ. บรรยายสรุป

 

 

ชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่   ๑๙ – ๒๓ ธ.ค.๕๙

 

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%871 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%872 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%873s__10993691 s__10993697

๒๐ ธ.ค. ๕๙   พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔  ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการรวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ โดยมี พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์  ผบ.ทรภ.๓  ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปของ กอ.รมน.ภาค ๔ ภ.ก. สย.ทร. เรื่องการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร

 

 

 

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%875 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%876 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%877 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%878

๑๙ – ๒๐ ธ.ค. ๕๙   พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔ โดยมี  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สำนักงานพลังงานจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ สำนักงานประมงจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.  ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ภ.ก. และเดินทางไปเยี่ยมชมป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน  เรื่องการรื้นถอนพืชผลอาสิน ต.เทพกระษัตรี  และ ตรวจเยี่ยมศูนย์กู้ภัยและมวลชนภาคใต้ ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ว.ภ.ก.

 

 

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%871 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%872 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%873 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%874

๑๙ – ๒๐ ธ.ค.๕๙  พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็น หัวหน้าชุดประเมินกอ.รมน.ภาค ๑  ได้ตรวจประเมินเพื่อติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแกไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้ารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร กอ.รมน.จังหวัด น.ย. และ กอ.รมน. จังหวัด ป.จ.  โดยมี นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด น.ย.  และ พ.อ.พยนต์ พระศุกร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ. ให้การต้อนรับคณะฯ และร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหา

 

 

 

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%871 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%872 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%873 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%874

๒๐ – ๒๑ ธ.ค. ๕๙  พ.อ.ณรงค์ฤทธ์ หงสะพัก ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค. ๔ จังหวัด พ.ง.   โดยมี นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ง.  และ น.อ. เอกชัย สุขสุวรรณโณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.  ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป จาก กอ.รมน.จังหวัด พ.ง., สำนักทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พลังงานอาหาร  เรื่องการดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร

 

 

การดำเนินการของชุดประเมินผล ศปป.๔ กอ.รมน. ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ห้วงวันที่ ห้วงวันที่  ๑๒ – ๑๖ ธ.ค.๕๙

 

 

243715 243717 243719 245334 244227 244226 244225 244224 245344 245342 245338 245337

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. แต่งตั้งชุดประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแผนงานของ ศปป.๔ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๘ ชุด ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔ ห้วงวันที่ ๑๒ – ๑๖ ธ.ค.๕๙

 

๑) ภาค ๑ – กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓, กอ.รมน.จังหวัด ต.ร., จ.บ. และ ฉ.ช.

55693 56282

พ.อ.ทรงศักดิ์  นิ่มนวล หน.ฝตส.สพอ. ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๑  สย.๓, กอ.รมน.จังหวัด ต.ร., จ.บ. และ ฉ.ช.

 

๒) ภาค ๒ – กอ.รมน.ภาค ๒ , กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒, กอ.รมน.จังหวัด น.ม., ส.ร. และ บ.ร.

148700 148701 243630

พล.ต.ศิริพงษ์  รูปงาม   ผอ.สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่   กอ.รมน.ภาค ๒  ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๒  กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒, กอ.รมน.จังหวัด น.ม., ส.ร. และ บ.ร.

 

๓) ภาค ๓ – กอ.รมน.ภาค ๓, กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., พ.จ. และ ส.ท.

s__9544052 41884163

พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และ พ.อ.เถกิงเดช สัมมาทัต รอง ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๓  กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., พ.จ. และ ส.ท.

 

๔) ภาค ๔ – กอ.รมน.ภาค ๔, กอ.รมน.จังหวัด น.ศ., ต.ง. และ พ.ท.

พ.อ.ณรงค์ฤทธ์    หงสะพัก  ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔  ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๔ จังหวัด น.ศ., ต.ง. และ พ.ท.

  %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%871 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%872    %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%874