, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

13 มิ.ย.60 เวลา 0930   ศปป.4 กอ.รมน. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมกับส่นราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) ที่จะจัดงานพร้อมกันทุกภาค ในวันที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 1400                                    โดยมี พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

 

 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ ลงพื้นที่ กอ.รมน.จว.ชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร(ผอ.กอ.รมน.จว.ช.พ.) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายพลเรือน พ.อ.ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ช.พ.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จว.ชุมพร ๓ เรื่องคือ ๑)ปัญหาขยะในพื้นที่ จว.ชุมพร ๒)เรื่องการเลี้ยงนกทนางแอ่นในพื้นที่ จว.ชุมพร ๓)เรื่องการบุกรุกพื้นที่แก้มลิงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(แก้ไขปัญหาน้ำท้วม)

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.), 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

บ่าย วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบพื้นที่ โครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท้วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)  , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

กอ.รมน.เพื่อประชาชน ตอนที่10 ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ออกอากาศ 22 เมย 60 (9.00-9.20น.)

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ 4  กอ.รมน.   ลงจี้แก้ปัญหาภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

———————————————————————————————————

๒ มี.ค.60     พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวการเปิดยุทธการพิทักษ์ทับลาน 60 ครั้งที่ 1 ร่วมกับ พล.ท.อุดร ประภาสะวัต รอง ผอ.รมน.ภาค.2 พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สทท.ศปป 4 กอ.รมน.  นายธนพล จันทรนิมิ รองผวจ.น.ม./รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)จัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงโดยผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ภายใต้ยุทธการพิทักษ์ทับลาน ครั้ง 1 /60 (28 ก.พ.- 2 มี.ค.60) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นชุดเฉพาะกิจพิเศษ 9 ชุด ร่วมกันลาดตะเวนป้องกันและปราบปรามในพื้นที่สุ่มเสี่ยงและล่อแหลมต่อการกระทำความผิด ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 ( คลองน้ำมัน ) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมปฏิบัติการ

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

ผลการปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 5 คดี 15 ราย ตรวจยึดของกลาง ไม้พะยูง จำนวน 107ท่อน/แผ่น รถยนต์จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน, ล้อรถเข็นจำนวน 3 คู่, อาวุธปืนจำนวน 5 กระบอก กระสุนปืนลูกซองจำนวน 150 นัด, กระสุนปืน.22  จำนวน 38 นัด,  ยาบ้าจำนวน 82 เม็ด มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

พล.ท.ชัย ณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจป่าไม้ และทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ รวมกว่า ๕๐ นาย เข้าตรวจสอบและยึดพื้นที่ปลูกยางพารา ๖๐๐ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแถบเทือกเขาตะนาวศรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมตัดโค่นต้นยางพาราที่บุกรุก และแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุน

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

 

พล.ท.ชวลิต  พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ ” เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ” (ด้านป่าไม้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ก.พ.๖๐  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน โดยมี พ.อ.เสน่ห์  บำรุงกิจ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท), นายชุ้นณ้ฐเดช  กันสุกุล นายอำเภอด่านช้าง และอาจารย์วรพจน์  ปรีชาวิทย์ ให้การต้อนรับ

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๒๓ ก.พ.๖๐  พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม  ผอ.สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔ และ กอ.รมน.จังหวัด ร.น. โดยมี พ.อ.สุทธิพงษ์ จงภักดี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น.(ท)ให้การต้อนรับ และร่วมหารือปัญหาที่สำคัญ  ฟังบรรยายสรุปถึงการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และการเตรียมการใช้มาตรการทางการปกครอง ในการรื้อถอนพืชผลอาสิน ตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ (ม.๒๒ )  ในพื้นที่ที่มีการตรวจยึดดำเนินคดีแต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด และงดการสอบสวน รวมทั้งได้ปิดประกาศตามขั้นตอน (๔๕วัน)แล้ว รวม ๖ คดี  เนื้อที่รวม ๖๙ ไร่ อยู่ใน  ท้องที่หมู่ ๕ ต.ละอุ่นเหนืออ.ละอุ่น จ.ระนอง ซึ่งพืชผลที่จะทำการรื้อถอนเป็น ต้นยางพารา กาแฟ และทุเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการเข้าประชุม ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ร.น., อช.น้ำตกหงาว และตร.ภ.จว.ระนอง รวม ๓๕ นาย
 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่  ๓๐ ม.ค.๖๐ – ๓ ก.พ.๖๐

 
, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)
กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับคณะ จาก ศปป.๔ กอ.รมน.

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.), 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.), 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.), 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

วันนี้ ๑ ก.พ.๖๐   กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับคณะ ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงฯ
 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐   พล.ต.ศิริพงษ์  รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ได้ลงพื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒   เข้าพบ/เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. โดยมี  นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการ จังหวัดมุกดาหาร และ พ.อ.นริศ  รุจานันท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท) ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ม.ห., ตำรวจภูธรจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, สำนักงานพลังงานจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด, ตัวแทนภาคเกษตรกร/ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของ กศน.จังหวัด และ กกล.รส. ณ ห้องประชุม ๒๐๒  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

 😀 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๗ ม.ค.๖๐

      , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)   , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)     , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๒๖ ม.ค. ๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ชุดประเมินที่ ๖   ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการรวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๐  พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ เดินทางลงพื้นที่ดูระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร โดยมี พ.อ.เกรียงไกร  จิตพากเพียร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น.(ท) ให้การต้อนรับ

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)  , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๐   พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ ชุดที่ ๖  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการรวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ   โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ กอ.รมน.จังหวัด น.พ., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, ตำรวจ ภูธรจังหวัด, สำนักงานพลังงานจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด, องการบริหารส่วนจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด, ตัวแทนภาคเกษตรกร/ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.จังหวัด และกองกำลังร้อย รส.  ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕  เทศบาลเมืองนครพนม โดยมี พ.อ.ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.พ.(ท) และนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้การต้อนรับ

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐ ม.ค.๖๐ 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๑๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.ศิริพงษ์  รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผลการปฏิบัติงานที่  ๒ และคณะ ฯ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ กอ..รมน. จังหวัด ก.ส. โดยมี  นายมงคล  อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก.ส. (๑)                                  และนายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก.ส.(๒) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ก.ส. ชั้น ๕ โดยมี พ.อ.มานพ  ไขขุนทด          รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส. ให้การต้อนรับ

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.), 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๑๖  ม.ค. ๖๐  เวลา ๐๙๔๕  พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ  ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน./หน.ชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๑  ได้เข้าตรวจเยี่ยมประสานงาน ติดตาม แนะนำ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  ของ กอ.รมน.ภาค ๑
โดยมี พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว เสธ.ทน. ๑ /ลธ.รมน.ภาค ๑ ให้การต้อนรับชุดประเมินผลที่ ๑ ของ ศปป.๔ กอ.รมน. และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๑

 

 

 

ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔    ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ม.ค.๖๐

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุดตรวจแนะนำและประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของ ศปป.๔ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่   ๙ – ๑๓ ม.ค.๖๐ ดังนี้

                        ๑) กอ.รมน.ภาค ๑ – กอ.รมน.จังหวัด ช.บ.,  ร.ย.และ กอ.รมน.จังหวัด ส.ป.

                        ๒) กอ.รมน.ภาค ๒ – กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.,  ช.ย. และ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย.

                        ๓) กอ.รมน.ภาค ๓ – กอ.รมน.จังหวัด น.ว., ส.ห.,  ล.บ. และ กอ.รมน.จังหวัด ช.น.

                        ๔) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. – กอ.รมน.จังหวัด ป.น., และ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ.

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๑๒  ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และ พ.อ.ศุภกร ชัยแก้วมณี รอง ผอ. สผป.ศปป.๔ กอ.รมน. / หัวหน้าคณะชุดประเมินผล เดินทางเพื่อติดตามแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินการตามแผนแม่บท โดยมี พล.ต.กุศล สิงห์สาย  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายคุ้มพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และรับฟังบรรยายสรุปแนวทางในการปฏิบัติงาน  การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแกไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานอาหาร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ กกล.รส., ทสจ.ล.ย., เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.ย., พลังงานจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, ป่าไม้เขต ๖, ป่าไม้ จว.ล.ย., ประมงจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ณ  ศาลากลาง จว.ล.ย. ชั้น ๔

 

 

 

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.เถกิงเดช  สัมมาทัต รอง ผอ.สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๓  เดินทางประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ว. โดยมี พ.อ.อนุสรณ์ ธูปทอง รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ว.  ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และปัญหาข้อขัดข้องของ กอ.รมน.จังหวัด น.ว.  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒  ศาลากลางจังหวัด โดยมี               รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ทสจ., ผอ.สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์, สบอ.ที่ ๑๒ นครสวรรค์, พลังงานจังหวัด, สิ่งแวดล้อมภาค ๔, สาธารณสุขจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัด น.ว.

 

 

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ.ทรงศักดิ์  นิ่มนวล  หน.ฝ่ายติดตามสถานการณ์ สพอ. ศปป.๔ กอ.รมน./ หน.ชุดประเมินผลที่ ๕ เข้าเยี่ยมคำนับ นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผวจ. เพื่อการประสานงาน ติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  กอ.รมน.จว.ช.บ. ได้จัดการบรรยายสรุปการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.ช.ล.ชลบุรี  โดยมี พ.อ.ทัศไนย  ประทุมทอง  รอง ผอ.รมน.จว.ช.บ. บรรยายสรุป

 

 

ชุดประเมินผล จาก ศปป.๔ กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔  ในระหว่างวันที่   ๑๙ – ๒๓ ธ.ค.๕๙

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.), 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๒๐ ธ.ค. ๕๙   พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔  ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการรวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ โดยมี พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์  ผบ.ทรภ.๓  ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปของ กอ.รมน.ภาค ๔ ภ.ก. สย.ทร. เรื่องการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร

 

 

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๑๙ – ๒๐ ธ.ค. ๕๙   พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๔ โดยมี  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สำนักงานพลังงานจังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ สำนักงานประมงจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.  ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ภ.ก. และเดินทางไปเยี่ยมชมป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน  เรื่องการรื้นถอนพืชผลอาสิน ต.เทพกระษัตรี  และ ตรวจเยี่ยมศูนย์กู้ภัยและมวลชนภาคใต้ ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ว.ภ.ก.

 

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๑๙ – ๒๐ ธ.ค.๕๙  พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็น หัวหน้าชุดประเมินกอ.รมน.ภาค ๑  ได้ตรวจประเมินเพื่อติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแกไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้ารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร กอ.รมน.จังหวัด น.ย. และ กอ.รมน. จังหวัด ป.จ.  โดยมี นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด น.ย.  และ พ.อ.พยนต์ พระศุกร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ. ให้การต้อนรับคณะฯ และร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหา

 

 

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

๒๐ – ๒๑ ธ.ค. ๕๙  พ.อ.ณรงค์ฤทธ์ หงสะพัก ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค. ๔ จังหวัด พ.ง.   โดยมี นายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ง.  และ น.อ. เอกชัย สุขสุวรรณโณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.  ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป จาก กอ.รมน.จังหวัด พ.ง., สำนักทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พลังงานอาหาร  เรื่องการดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร

 

 

การดำเนินการของชุดประเมินผล ศปป.๔ กอ.รมน. ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ห้วงวันที่ ห้วงวันที่  ๑๒ – ๑๖ ธ.ค.๕๙

 

 

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. แต่งตั้งชุดประเมินผลตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแผนงานของ ศปป.๔ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๘ ชุด ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔ ห้วงวันที่ ๑๒ – ๑๖ ธ.ค.๕๙

 

๑) ภาค ๑ – กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓, กอ.รมน.จังหวัด ต.ร., จ.บ. และ ฉ.ช.

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

พ.อ.ทรงศักดิ์  นิ่มนวล หน.ฝตส.สพอ. ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๑ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๑  สย.๓, กอ.รมน.จังหวัด ต.ร., จ.บ. และ ฉ.ช.

 

๒) ภาค ๒ – กอ.รมน.ภาค ๒ , กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒, กอ.รมน.จังหวัด น.ม., ส.ร. และ บ.ร.

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

พล.ต.ศิริพงษ์  รูปงาม   ผอ.สสท.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่   กอ.รมน.ภาค ๒  ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๒  กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒, กอ.รมน.จังหวัด น.ม., ส.ร. และ บ.ร.

 

๓) ภาค ๓ – กอ.รมน.ภาค ๓, กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., พ.จ. และ ส.ท.

, 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.), 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และ พ.อ.เถกิงเดช สัมมาทัต รอง ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๓  กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., พ.จ. และ ส.ท.

 

๔) ภาค ๔ – กอ.รมน.ภาค ๔, กอ.รมน.จังหวัด น.ศ., ต.ง. และ พ.ท.

พ.อ.ณรงค์ฤทธ์    หงสะพัก  ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผล โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ระดับพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔  ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อประสานและบูรณาการแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งติดตามรับทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ  หน่วยในพื้นที่  กอ.รมน. ภาค ๔ จังหวัด น.ศ., ต.ง. และ พ.ท.

  , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)    , 13 มิ.ย.60 >> การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …