, การดำเนินการบริหารจัดการน้ำชาวบ้านท่าเสา

การดำเนินการบริหารจัดการน้ำชาวบ้านท่าเสา

7 มิ.ย. 61 เวลา 1400 ที่เรือนแพริมน้ำ ณ วัดพันธุวงษ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล พร้อมคณะฯและ อ.เกษมฯ จาก ม.มหิดล ได้ประชุมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีประธานเครือข่าย ทสม.จ.สมุทรสาคร ประธานสภาองค์กรชุมชน ทสม.กระทุ่มแบน ฝ่ายปกครอง และกลุ่มชลประทานพร้อมตัวแทนชาวบ้านท่าเสา เข้ารร่วมประชุมหารือ เพื่อทบทวนปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข และการดำเนินงานในขั้นต่อไป ซึ่งทางคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขกัญหาทั้งด้านวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องแล็บ รวมทั้งบุคลากร หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจคลองในจุดที่เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการแก้ไข รายละเอียดอื่นๆจะเรียนให้ทราบต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”131″ exclusions=”1756,1757,1758,1759,1760,1761″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …