, การดำเนินคดีชาวม้งบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ

การดำเนินคดีชาวม้งบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”162″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การปฏิบัติในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และจ.เพชรบูรณ์ ดังนี้

  1. วันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 1000 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.

และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ประชุมหารือ ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลกเพื่อรับฟังข้อเสนอของ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)กลุ่มนายหน่อใจ ที่ได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน กรณีกลุ่ม ผรท.ชาวม้งของนายหน่อใจฯ ซึ่งเคยถูกจับกุมดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ เมื่อปี 2552 ไม่ขอรับการช่วยเหลือเป็นเงินแต่จะขอเป็นที่ดินทำกิน โดยสรุป ดังนี้

     1.1 กลุ่มนายหน่อใจฯ จำนวน 22 ครอบครัว จะขอกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำกินเดิม ที่เคยถูกจับกุม บริเวณบ้าน

ภูขี้เถ้า อ.ด่านซ้าย จ.เลย ครอบครัวละ15 ไร่ เนื่องจากเป็นที่ฝังศพบรรพบุรุษ

     1.2 หากเข้าไปอยู่ในที่เดิมไม่ได้ขอให้รัฐจัดหาที่ดินทำกินให้ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยต้องไม่มีปัญหากับเจ้าของที่ดินเดิม

  1. วันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 1400 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้เดินทาง

เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์เนื่องจากได้รับรายงานจากสายข่าวว่า ในช่วงนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการจับกุมตรวจยึดรีสอร์ทบน อ.เขาค้อ แต่บนภูทับเบิกกลับมีการก่อสร้างที่พัก และรีสอร์ทเพิ่มเติม อีกเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าไปถึงภูทับเบิก พบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมมากกว่า 10 แห่ง โดยบางแห่งพบช่างหลายคนกำลังเร่งก่อสร้างเมื่อ พ.อ.พงษ์เพชรฯ เข้าไปสอบถามหลายรายตอบว่าได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน(นายวันชัยฯ)ให้ก่อสร้างได้ บางรายบอกไม่ได้ขอใครเห็นคนอื่นทำได้จึงทำบ้าง บางรายที่ถูกจับกุมรื้อถอนอาคารไปแล้ว แต่ทำอีกในที่เดิมโดยสร้างใหม่ทำโครงบ้านพักเป็นเหล็ก และใช้ผ้าใบ หรือหญ้าแฝกเป็นหลังคาแฝก มีห้องน้ำในตัว แต่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร หลีกเลี่ยงอำพรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว บางรายบอกว่าเจ้าหน้าที่ให้ทำได้ เนื่องจากมีฝนตกจึงตรวจสอบขั้นต้นเฉพาะรีสอร์ทบริเวณริมถนน ได้เพียง 11 รายดังนี้

     2.1 อาคารปูนชั้นเดียวริมถนน กำลังก่อสร้าง เป็นห้องกระจก 2 ห้อง ของนางเบญจวรรณฯ มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านทับเบิกอยู่แล้ว แจ้งว่าเป็นหลานผู้ใหญ่วันชัยฯ ให้สร้างได้

     2.2 อาคารไม้ 1 หลังกำลังก่อสร้างริมถนนต่อจากบ้านพักที่สร้างเสร็จแล้ว 8 หลัง ของนายสาธิต แซ่เถา

     2.3 รีสอร์ท 360 องศา ก่อสร้างด้วยปูน 8 หลังเสร็จแล้ว กำลังเทพื้นปูน ของนายนิติศาสตร์ แซ่ท่อ

     2.4 ร้านกาแฟ @ ภูทับเบิก ก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมเสร็จแล้วเป็นบ้านพักแฝด 2 หลัง มี  4 ห้อง

     2.5 บ้านพักสมพงษ์ มีบ้านพัก 5 หลัง และพบช่าง 2 คน กำลังก่อสร้างบ้านถาวรใหม่เพิ่มอีก 2 หลัง ผู้รับเหมาชื่อโจ้ ช่างชื่อนายเพิ่มศักดิ์ สุขสวย (093-2413023)

     2.6 ไร่ตายาย พบบ้านของลูกสาวชื่อนางอรอุมา จันทรเสนา กำลังก่อสร้างบ้านพักถาวรขนาดใหญ่ 1 หลัง 3 ห้อง เพิ่มขึ้นจากเดิม ที่มีบ้านพักขนาดใหญ่ 3 หลังๆ ละ 2 ห้อง และบ้านแคปซูล อีก 5 หลัง

     2.7 ไร่รุ่งอรุณ กำลังก่อสร้างบ้านพักใหม่ทำด้วยปูนโครงเหล็ก 2 หลัง เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 6 หลัง

    2.8 บ้านอรุณสวัสดิ์ กำลังก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 6 หลัง

     2.9 ไร่สตอเบอรี่ กำลังก่อสร้างบ้านใหม่ ทำด้วยปูน โครงเหล็ก 2 หลัง เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ 6 หลัง

     2.10 ร้านอาหารอิ่มอุ่น กำลังก่อสร้างร้านอาหาร 1 หลัง และบ้านโครงเหล็กหลังคามุงหญ้าแฝกผนังใช้ผ้าเต้นท์ สร้างใหม่แทนบ้านแคปซูลที่รื้อออก รวม 10 หลัง

     2.11 สถานีภูทับเบิก สร้างใหม่เสร็จแล้ว 10 หลัง และกำลังก่อสร้างเพิ่มอีก 7 หลัง รวม 17 หลัง โครงบ้านทำด้วยเหล็กโดยใช้ฐานเดิมบ้านแคปซูลที่รื้อออก หลังคาและผนังบ้านใช้ผ้าเต้นท์ มีห้องน้ำในตัวทำด้วยสังกะสี ของนายนฤพล ลมัยสานนท์ มาจาก จ.สมุทรสงครามยังไม่เคยถูกจับกุม

  1. การก่อสร้างรีสอร์ทเพิ่มเติมตามข้อ 2 เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากตรวจสอบทั้งหมดต้องพบอีกมาก ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่บทภูทับเบิก ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขปัญหาที่เขาค้อ แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ภูทับเบิก กลับปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจให้มีการก่อสร้างใหม่เป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรกวดขันเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติ ตามคำสั่ง คสช.โดยเด็ดขาดต่อไป

 

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …