, การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินผลที่ ๒) หัวหน้าคณะ ฯ

วันที่ ๙ ม.ค.๖๑ 
เวลา ๐๙๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย. (ท) และ ส่วนงานราชการที่ เกี่ยวข้องของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๑๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และ ตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”70″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

เวลา ๑๓๐๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ขอคืนจากผู้บุกรุก ทั้งหมด ๑๘,๐๐๐ ไร่ ที่ศูนย์ปฏิบัติ การจัดการอุทยานแห่งชาติตาดโตน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ ( นครราชสีมา ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช โดยมีนายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๕๐๐ ลงพื้นที่ดูพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จะทำการย้อมสี ภูเขาโดยการปลูกต้นไม้ป่าที่ออกดอกเป็นสีต่างๆ เช่น สีขาว, สีชมภู, สีแดง หรือแสด, สีม่วง และ สีเหลือง ใช้พื้นที่ที่ขอคืนมาจากผู้บุกรุก ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๕ โซนโซนละสี และตรวจดูการจัดทำ ฝายมีชีวิตทั้ง ๕ แห่ง บริเวณป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมี นายนพวงศ์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563