, การตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ กอ.รมน.

การตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ กอ.รมน.

วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 1330 ห้องประชุมรื่นฤดี ชั้น 3 อาคารรรื่นฤดี พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข. ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุม รับการตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 ( PMQA FL-2) โดยคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. นวัตกรรมการบริหารจัดการระดับพื้นที่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”100″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …