, การตรวจสอบประเด็นเรื่องร้องเรียน การก่อสร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลชายหาดกะตะ จ.ภูเก็ต
DCIM100MEDIADJI_0005.JPG

การตรวจสอบประเด็นเรื่องร้องเรียน การก่อสร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลชายหาดกะตะ จ.ภูเก็ต

วันที่ 25 ก.พ.62 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการฯ ได้ประสานการปฏิบัติกับนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ขอสรุป แนวทางการตรวจสอบประเด็นเรื่องร้องเรียน การก่อสร้างคอนโดมิเนียมริมทะเลชายหาดกะตะ จ.ภูเก็ต 
[ngg src=”galleries” ids=”225″ display=”basic_slideshow”]
  1. ตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.
    ควบคุมอาคารปี 2522 (หน่วยงานรับผิดชอบ โยธาธิการและผังเมือง,(ภก.) เทศบาลกะตะ, ตรวจสอบ การขออนุญาตตาม “พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ปี 2535 (ทสจ.ภก.), ตรวจสอบ ประเด็นการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ว่ามีขบวนการออกมาอย่างไร (สนง.ที่ดิน จ.ภก.)
  2. ตรวจสอบ ประเด็นคำสั่งของศาลปกครองตามที่มีการอ้างถึง ในประเด็นต่างๆ
    5.ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ,ป่าไม้ถาวร และสภาพความลาดชัน( กรมพัฒนาที่ดิน) เพื่อประกอบการพิจารณา
  3. การปฏิบัติการตรวจสอบบูรณาการ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กปม., ปปท.,DSI., ศปป.4กอ.รมน.,กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง และครบถ้วนทุกประเด็น

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …