, การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก กอ.รมน.จังหวัด น.ย.และ จังหวัด ป.จ.

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก กอ.รมน.จังหวัด น.ย.และ จังหวัด ป.จ.

[ngg src=”galleries” ids=”222″ display=”basic_slideshow”]

                  

                   วันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 0930 นายศักดิ์สุขรัฐ เสนะวงศ์ รอง หน.ฝ่ายข่าว กอ.รมน.จว.น.ย. ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด น.ย., ทสจ.จว.น.ย. และ มว.รส.กกล.รส.จว.น.ย. (พัน.ร.รร.จปร.)       ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละออง ในเขตพื้นที่ จว.น.ย. จำนวน 2 แห่ง มีดังนี้

– หจก. อ.ไธสิน ประกอบกิจการหลอมหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียม ปรากฏว่ายังไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยผู้ประกอบการแจ้งว่าอยู่ระหว่างจัดหาช่างมาดำเนินการแก้ไข
– โรงงานของ นางสาววิไลลักษณ์ ลอดตา ประกอบกิจการหลอมหล่อทองเหลือง ปรากฏว่า ปฏิบัติตามคำสั่งแต่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

                   ทั้ง 2 โรงงานนี้ ชุดตรวจ ฯ ได้แจ้งให้เร่งดำเนินการโดยด่วน  เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไข และขอความร่วมมือไม่ให้มีการหลอมจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ            ซึ่งชุดตรวจ ฯ ได้มีการกำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป ในวันที่ 20 มี.ค. 62

– บริษัท คีนิค – ไทย จำกัด ที่ตั้ง เลขที่ 225 หมู่ที่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ ประกอบกิจการผลิตแผ่นหินเจีย ชุดตรวจ ฯ ให้จัดทำห้องเก็บวัตถุอันตรายให้ถูกต้อง, สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วให้อยู่ในอาคารที่มีหลังคาคลุม และให้จัดเก็บกากจากระบบมลพิษทางอากาศให้ถูกต้อง เรียบร้อย ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน


จังหวัด ป.จ. เมื่อ 20 ก.พ. 62 กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. ลงพื้นที่ตรวจ การเฝ้าระวังและป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง มีดังนี้

     – บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ที่ตั้ง เลขที่ 598 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ ประกอบกิจการผลิตเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษ และผลิตกระดาษอนามัย ผลการตรวจ ชุดตรวจ ฯ ให้จัดทำบ่อกักเก็บน้ำฝน เพื่อป้องกันน้ำฝนที่มีสิ่งสกปรกออกนอกบริเวณโรงงาน และนำน้ำฝนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน, สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วให้อยู่ในอาคารที่มีหลังคาคลุม ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ระบบมลพิษทางอากาศใช้เชื้อเพลิง LPG และน้ำมันเตาเกรด C สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

     ชุดตรวจ ฯ ได้แนะนำให้โรงงานทั้ง 2 แห่ง เพิ่มมาตรการช่วยลดฝุ่นละอองทุกขั้นตอน      การผลิต เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …