, การตรวจสอบ  การลักลอบตัดไม้ประดู่

การตรวจสอบ การลักลอบตัดไม้ประดู่

การตรวจสอบ
การลักลอบตัดไม้ประดู่ และการบุกรุกพื้นที่ขุดทรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก จังหวัดระยอง ดังนี้

[ngg src=”galleries” ids=”195″ display=”basic_slideshow”]
  1. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และพันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้บูรณาการหน่วยงานนำกำลังเจ้าหน้าชุดพยัคฆ์ไพร, ตำรวจ บก.ปทส., เจ้าหน้าที่ป่าไม้, กอ.รมน.จังหวัด ร.ย., ที่ดินจังหวัดระยอง, อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก ท้องที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าพบการบุกรุกตัดไม้ประดู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1 ต้น และพบมีการขึงเชือก พ่นสีจองต้นไม้เพื่อรอการตัดอีกจำนวนกว่า 1,000 ต้น จากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่เข้ามาครอบครองเป็นอดีตปลัดอำเภอโดยอ้างเอกสารสิทธิ์ สค.1 จำนวน 5 แปลงมาแสดงเพื่อที่จะตัดไม้ประดู่ออกไป
    จากนั้นได้ขยายผลตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง พบมีกลุ่มบุคคลเข้ามาใช้ประโยชน์ นำเครื่องจักรหนักรถแบคโฮ รวม 9 คัน มาขุดดินบริเวณบ่อทราย เจ้าหน้าที่พบผู้ดูแลโดยให้การว่า ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หมอกมุงเมือง จำกัด พร้อมนำเอกสาร นส.3 มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่จากการอ่านแปลภาพถ่าย พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอกทั้งแปลง และจากการประสานตรวจสอบกับกรมที่ดินพบว่าที่ดิน นส.3 ที่บริษัท หมอกมุงเมือง จำกัดนำมาแสดง จำนวน 4 แปลง อยู่ในระหว่างดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ตามมาตรา 61 ของประมวลกฎหมายที่ดินฯ เนื่องจากออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 2.คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบอีกจุดไม่ไกลกันมากนักพบบุคคลเข้ามาใช้ประโยชน์ดูดทราย จากการสอบถามผู้ดูแลให้การว่า พื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3 ข. แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศพบว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน จึงได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอกที่มีการบุกรุก ผู้ครอบครองได้มีการนำเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดิน, น.ส.3 น.ส.3 ก., น.ส.3 ข. หรือ ส.ค.1 มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ จากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง ว่าเอกสารสิทธิ์ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าได้มาโดยมิชอบ จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด รวมทั้งเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
  2. พ.อ.พงษ์เพชรฯ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กำชับให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ตรวจสอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน การปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายทั้ง 2 แห่งโดยเคร่งครัด
    และเมื่อเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกเพิกถอนแล้ว ต้องเพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการทันที

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …