, การติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินบนดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินบนดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1.เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม(ม่อนแจ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง)ต.โป่งแยง และต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษา ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุม

2. สรุปผลการประชุม ดังนี้

                2.1 กรมป่าไม้การบังคับใช้กฎหมาย 3 ฉบับ

                      1) พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484

                      2) พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

                      3) พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

                2.2 กรมโยธาธิการ และผังเมือง บังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับ

                      1) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ถ่ายโอนให้ อบต.

                      2) พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 ประกอบคำสั่งหน.คสช.ที่ 6/2562

                2.3 เรื่องน้ำบาดาล, น้ำโครงการหลวงและน้ำธรรมชาติใช้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ม.43

                2.4 เรื่องไฟฟ้า ห้ามต่อพ่วง ถ้าต่อพ่วงจากโครงการหลวง ผิดลักทรัพย์

                2.5 กสทช.ใช้ พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2535

                2.6 เรื่องทะเบียนราษฎร์

               2.7 เรื่อง สรรพากร ให้ป่าไม้ส่งรายชื่อรีสอร์ททั้งหมดให้สรรพากรดำเนินการ

                      1) ภาษีบำรุงท้องที่

                      2) ภาษีโรงเรือน

                      3) ภาษีป้าย

                      4) ภาษีรายได้

                2.8 เรื่อง ปปง. การบุกรุกป่าเพื่อการค้าให้ตำรวจส่งเรื่องให้ ปปง.

           3. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ม่อนแจ่มครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทั้งนี้มุ่งหมายต้องการให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง และจะเป็นต้นแบบนำไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563