, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

8  ส.ค.60
พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.เป็นประธานการประชุม ติดตามการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นาย สืบศักดิ์ เอี่ยววิจารย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน,พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป4 กอ.รมน., พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรดิษฐ์ รอง ผอ.รมน.จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รับทราบการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องการบริหารงาน ในพื้นที่ จว.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม มุขลุมประภาส ชั้น 4 ศาลากลาง จว.แม่ฮ่องสอน 

, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ , การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …