, การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒

การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒   พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน. ๒๙ มิ.ย.๖๐ 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด อ.ด. และ กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ตามลำดับ ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.โดยมี พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.(ท) และ พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท) ให้การต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ตรวจดูบ่อขยะบ้านนาภู่ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี และ โรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ ไทยแอร์วิโรเมนท์ จ.อุดรธานี

, การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒ , การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒ , การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒ , การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒ , การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒ , การติดตามประเมินผลฯ กอ.รมน.ภาค ๒

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, การติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินบนดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินบนดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1.เข …