, การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินผลที่ ๒) หัวหน้าคณะ ฯ ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ ดังนี้
                      เวลา ๑๓๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒  ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ (กองกำลังสุรนารี) โดยมี พ.อ.รัฐพล ศิริทับ รอง เสธ. กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของ   กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ ให้การต้อนรับ
                      เวลา ๑๔๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และ ตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ
                      เวลา ๑๕๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลาง ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ (สร.๔) อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
                      เวลา ๑๖๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ดูการกำจัดขยะหลังตลาดช่อง จอม ตามแนวเขตชายแดนไทย – กัมพูชา

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”46″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 ผลการปฏิบัติคณะอนุกรรมการฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …