, การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”80″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”cover” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (หน.ชุดประเมินผลที่ ๒) ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ดังนี้
๑. เวลา ๐๙๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ม.ห. (ท) และ ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ให้การต้อนรับ
๒. เวลา ๑๑๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และ ตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ
๓. เวลา ๑๓๐๐คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการกำจัดขยะ มูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งการกำจัดขยะแบบฝังกลบ และมีขยะมูลฝอยเก่าตกค้างอยู่ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ตัน ในพื้นที่ประมาณ ๔๔ ไร่ และตรวจดูการปฏิบัติงานของ โรงเรือนคัดแยกขยะจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนงบประมาณโดย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ โดยมีนายสุรเดช อัตการ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ
๔. เวลา ๑๕๐๐ คณะอนุกรรมการฯ ตรวจดูไม้พะยูงและรถยนต์ของกลาง ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมีนายฐิติกร เงาะปก หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๔ ให้การต้อนรับ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร

กอ.รมน.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร

จั& …