การติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.

เมื่อ 12 ก.พ. 62 พ.อ.อภิชาติ วรภมร รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท) ได้มอบหมายให้ น.อ.มนูญ ขลุกเอียด รอง ผอ.สรมน.พ.ง. ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เข้าตรวจโรงงาน ตามมาตรการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ดังนี้

[ngg src=”galleries” ids=”221″ display=”basic_slideshow”]

   1. โรงงานทำส่วนประกอบ สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบริษัท ดับเบิ้ลโปรคอนกรีต จำกัด ม.3 ถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมือง 402 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

   2. โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฉลองคอนกรีต 1999 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

   3. โรงงานทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา ม.10 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอยอ.ตะกั่วทุ่งจ.พังงา