, การติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.

การติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.

เมื่อ 12 ก.พ. 62 พ.อ.อภิชาติ วรภมร รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท) ได้มอบหมายให้ น.อ.มนูญ ขลุกเอียด รอง ผอ.สรมน.พ.ง. ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เข้าตรวจโรงงาน ตามมาตรการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ดังนี้

[ngg src=”galleries” ids=”221″ display=”basic_slideshow”]

   1. โรงงานทำส่วนประกอบ สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารบริษัท ดับเบิ้ลโปรคอนกรีต จำกัด ม.3 ถนนทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมือง 402 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

   2. โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฉลองคอนกรีต 1999 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

   3. โรงงานทำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา ม.10 ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอยอ.ตะกั่วทุ่งจ.พังงา

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …