, การทวงคืนป่าชายเลน ในพื้นที่ จ.ชุมพร

การทวงคืนป่าชายเลน ในพื้นที่ จ.ชุมพร

ศปป.4 กอ.รมน. ได้ประสานการปฏิบัติกับชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอรายงานผลการปฏิบัติการ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”139″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1.วันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศปป.4 กอ.รมน.นำโดย นายรัชชัย พรพา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวได้บูรณาการหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.1 เจ้าหน้าที่กอ.รมน.
จังหวัด ช.พ.
1.2 เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 44
1.3 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
1.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชุมพร
1.5 เจ้าหน้าที่สำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
1.6 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
1.7 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชุมพร
1.8 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.9 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
1.10 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร
1.11 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
1.12 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือตอนล่าง
1.13 กำนันตำบลหาดทรายรี
1.14 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.หาดทรายรี

2. คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน ที่ถูกบุกรุก ยึดถือ ครอบครองอ้างเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลนตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ ซึ่งกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) จำนวน 13 ฉบับ แต่ยังมีการบุกรุกทำสวนปาล์มน้ำมันและเพาะลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงพื้นที่บริเวณข้างเคียงที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกบุกรุก โดยการเข้าครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
2.1 ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นการเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยปลูกปาล์มน้ำมัน อายุประมาณ 3 ปี และมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ในร่องระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ 72.32ไร่
2.2 ส่วนที่ 2 พื้นที่บริเวณติดกับสวนปาล์มน้ำมัน ส่วนที่ 1 ในพื้นที่มีการขุดคูยกคันดินและมีร่องระหว่างคันดินเต็มพื้นที่ ปัจจุบันพบว่ายังมีปิดกั้นประตูระบายน้ำ เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ เนื้อที่ 324.68 ไร่

3.คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันทำการตรวจยึดพื้นที่ที่ตรวจสอบทั้ง 2 แปลง เนื้อที่รวม 397 ไร่ มอบให้นายสรภพ ธานินพงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 43 (ปะทิว ชุมพร) เป็นผู้นำบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำชุมพร ตาม ปจว.ข้อที่ 7 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คดีอาญาที่ 341/61 เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …