, การทวงคืนผืนป่าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน

การทวงคืนผืนป่าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน

[ngg src=”galleries” ids=”212″ display=”basic_slideshow”]

ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับ ศปก.พป. นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯบูรณาการหน่วยงานทั้งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินคดีตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.62 จนถึง 23 ม.ค.62 ตรวจยึดพื้นที่นายทุนได้รวม 13 ราย ยึดคืนพื้นที่ได้รวม3,969 – 0 – 44 ไร่
พร้อมเดินหน้าต่อ “ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการ นายทุนผู้บุกรุกป่าอย่างเคร่งครัด และช่วยเหลือ ดูแลผู้ยากไร้ตามคำสั่งคสช.ที่ 66/2557 ” ขอรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการ ดังนี้

1.วันนี้ 24 ม.ค.62 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11, นายสมชาย ภิญโญชูโต หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน, นายเพิ่มศักดิ์ ดวงแก้ว หัวหน้าสายตรวจปราบปราบ สายที่ 3 จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นายอาทิตย์ อัมลา เจ้าหน้าโครงการฯ, นายสมชาย ฉิมแย้ม ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, นายธนาเทพ แก้วกก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และกอ.รมน.จังหวัด พ.ช.สนธิกำลังปฏิบัติการปราบปรามนายทุนที่บุกรุกในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.2484 ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำก้อ-ลุ่มน้ำชุน จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 2 คดี ตรวจยึดพื้นที่รวม 47 – 3 – 80 ไร่ ดังนี้
1.1 คดีที่ 1 ตรวจยึดพื้นที่ อ.กะลา บริเวณป่าหลังบ้านภูโปดหมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จำนวน
27 – 0 – 44 ไร่ ตามปจว.ข้อ 10 เวลา 2100 คดีอาญาที่ 55/2562 ลงวันที่ 24 ม.ค.62
1.2 คดีที่ 2 ตรวจยึดพื้นที่ ดต.โจ บริเวณป่าหลังบ้านภูโปดหมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จำนวน
20 – 3 – 36 ไร่ ตามปจว.ข้อ 10 เวลา 2100 คดีอาญาที่ 54/2562 ลงวันที่ 24 ม.ค.62

2.สรุปการปฏิบัติการตามยุทธการ” ฟ้าสางเหนืออ่างห้วยน้ำเฮี้ย” ณ วันที่ 24 ม.ค.62 จับกุม และตรวจยึดพื้นที่นายทุนได้รวม 15 ราย ยึดคืนพื้นที่ได้รวม 4,017 – 0 – 24 ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …