, การทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน

การทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”163″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ศปป.4 กอ.รมน. ได้ประสานการปฏิบัติกับชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอรายงานผลการปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน  ดังนี้

  1. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศปป.4 กอ.รมน.นำโดย นายรัชชัย พรพา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวได้บูรณาการหน่วยงาน ประกอบด้วย

       1.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

       1.2 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว

       1.3 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1-4 และ 45

       1.4 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

       1.5 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116

       1.6 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

       1.7 เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่กองทัพเรือที่ 4

       1.8 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส จังหวัดตราด

       1.9 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ

       1.10 ฝ่ายปกครอง และที่ดินจังหวัดตราด

  1. คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนบางกระดาน ท้องที่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด จำนวน 12 แปลง เนื้อที่รวม 546-1-98 ไร่ ไม่พบตัวผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ แต่บางแปลงมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของ
  2. ได้มอบเรื่องราวพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้นายไตรรัตน์ เรือนงาม หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยวตราด) เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัว

ผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …