, การบริหารจัดการขยะ

การบริหารจัดการขยะ

ชรต.๒๒๐ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.
วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะ รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.
เวลา ๑๐๓๐ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลเมืองวารินชำราบ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ(ชุมชนเกตุแก้ว) จำนวน ๑๐๐ ชุด
เวลา ๑๑๐๐ คณะเดินทางโดยรถยนต์ไปยังบ่อทิ้งขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ณ บ่อขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมี พ.อ.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.บ.(ท.) นายกเทศบาลเมืองวารินชำราบ,ปภ.จว.อ.บ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่
, การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการขยะ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …