, การบริหารจัดการน้ำ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

การบริหารจัดการน้ำ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”145″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”toss” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การบริหารจัดการน้ำ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
โดยจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งการขุดลอก คู คลอง
แก้มลิง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้ในคราวเดียวกัน

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …