, การบังคับใช้กฎหมายบุกรุกป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ

การบังคับใช้กฎหมายบุกรุกป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ

การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อขบวนการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดังนี้

1. วันที่ 14 ก.ย.60 คณะเจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 ฯประกอบด้วย
1.1 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.
– หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
1.2 กรมป่าไม้
– ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
– หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 22
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 (ด่านซ้าย)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.7 (ภูเรือ)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.10 (น้ำพุง)
– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.20 (แก่งม่วง)
1.3 เจ้าหน้าที่ทหาร
– กอ.รมน. จังหวัด ล.ย.
– กกล.รส.มทบ.28
1.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ด่านซ้าย
1.5 นายมนู นันทพรม กำนันตำบลโป่ง

2.คณะเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 ได้ร่วมกันตรวจสอบ/ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 5 คดี ดังนี้
2.1 ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกปลูกยางพารา 4 แปลงรวม694-0-44 ไร่
2.2 ตรวจยึดรถแบ๊คโฮ จำนวน 2 คัน และตรวจยึดพื้นที่บุกรุกขุดสระน้ำ
ขนาด 25×25 เมตร และโค่นต้นไม้หวงห้าม
(กระบก)จำนวน ๑ ต้น
2.3 จับกุมผู้กระทำความผิด 1 คน ชื่อนายวีระ รักธรรม

3.เหตุเกิดที่บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ซึ่งเป็นการกระทำของบุคคลนอกพื้นที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกยางพารา มีการดำเนินกิจการโดยใช้เงินลงทุนจำนวนมาก มีการว่าจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้กระทำแทนตนเอง และมีการนำเครื่องจักรเข้ามาขุดดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต วงศ์อินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.10 (น้ำพุง) เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”11″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”cover” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …