, การบุกรุกพื้นที่ทหารขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ (รอส.) และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และ ป่าวังชมภู ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

การบุกรุกพื้นที่ทหารขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ (รอส.) และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และ ป่าวังชมภู ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

, การบุกรุกพื้นที่ทหารขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ (รอส.) และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และ ป่าวังชมภู ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๔ กอ.รมน.) นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าที่ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖ ผู้แทนจากกองทัพภาค ๓ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ  เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู และพื้นที่กองทัพภาค ๓ ขอใช้ประโยชน์เพื่อจัดสรรให้ราษฎร (รอส.) เพื่อสร้างรีสอร์ท ของกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นระดับสูง นายแพทย์ทั้งใน และนอกท้องที่ บริเวณพื้นที่ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ หลังจากเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๒ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่ขยายผลเอาผิดบ้านพักตากอากาศเพิ่มอีกรวม ๓ แปลง
, การบุกรุกพื้นที่ทหารขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ (รอส.) และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และ ป่าวังชมภู ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

๑ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ พร้อมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกรณีคดีดังกล่าว เนื่องจากมีข้าราชการระดับสูงของรัฐ และมีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง สตง.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเงินของแผ่นดิน และทรัพย์สมบัติของชาติ จึงร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพื่อปกป้องทรัพยากรของชาติ

 ๒ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เตรียมดำเนินการจัดกลุ่มพี่น้องประชาชนในพื้นที่ออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือผู้ครอบครองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทำตามกฎกติกาตามที่วางไว้ ซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือ โดยจะนำข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนผู้ที่กระทำผิดที่เป็นนายทุน ผู้มีอิทธิพล
ไม่มีคุณสมบัติ และไม่ปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ จะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุด  

๓ เวลา ๑๔๐๐ ชุดปฏิบัติการได้ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ กองการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบหลายจุดที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า, การบุกรุกพื้นที่ทหารขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ (รอส.) และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และ ป่าวังชมภู ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ , การบุกรุกพื้นที่ทหารขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ (รอส.) และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และ ป่าวังชมภู ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …