, การบุกรุกพื้นที่ และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

การบุกรุกพื้นที่ และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”137″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การบุกรุกพื้นที่ และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านบ้านลายัน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ขอให้จังหวัดตรวจสอบเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าชายเลนในเขตหมู่ที่ 6 ต.เชิงทะเล อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดังนี้

1.วันนี้ 11 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. นายประกอบ. วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต รับหนังสือ จาก นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้านภูเก็ต,นายเกิน เรืองเดช และสมาชิกประมงพื้นบ้านบ้านลายันกว่า 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือ ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าชายเลนในเขตหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากนายทุนไล่ที่ ปิดกั้นทางเข้า ออก ไปยังจุดจอดเรือประมงพื้นบ้านคลองลายัน โดยนายสมศักดิ์ ประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 6 ไร่ อยู่ติดคลองลายัน เป็นสถานที่จอดเรือของชาวประมงพื้นบ้านในท้องถิ่น ที่มีชาวประมงนำเรือมาจอด กว่า 30 ลำ มีการสร้างพื้นที่จอดเรือประมงและสร้างที่กักเก็บเครื่องมือด้านการประมง ต่อมาได้มี ผู้แอบอ้างเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าวจึงอยากให้จังหวัดช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวที่มีผู้มาแอบอ้างเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่มีพื้นที่จอดเรือประมง เส้นทางเข้าออกถูกปิด เนื่องจากผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ได้ดำเนินการปิดกั้นเส้นทาง ทำให้การขนถ่ายสัตว์น้ำและการคมนาคมทางน้ำของชาวประมงพื้นบ้านได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก

2. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ จะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูล และจะเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยจะยึดถือและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
ซึ่งชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.จะประสานการปฏิบัติ และรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …