, การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย

การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”154″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

 

 

 

 

วันที่ ๕ ก.ค.๖๑ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ขอรายงานผลการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย ดังนี้

๑. พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ได้รับรายงานจากสายข่าวที่เชื่อถือแจ้งว่า มีนายทุนรายใหญ่เข้ายึดถือครอบครองที่ดินซึ่งมีสภาพเป็นป่าและภูเขาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บริเวณภูหนองปาด และภูพ้อย อ.ภูเรือ จ.เลย ทั้งๆ ที่กรมที่ดินได้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว

๒. ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้ตรวจสอบกับเจ้าพนักงานที่ดินภูเรือแล้วเจ้าของที่ดินแปลงนี้ คือ
ร.ท.ปรัชญา ไทยกล้าซื้อที่ดินแปลงนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ และยื่นขอออกเอกสารสิทธิ์ โดยยื่นขอออกใบจองเมื่อ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยนำบุคคล ๔๘ คนมาสวมสิทธิใบจองตามใบจองเลขที่ ๒๐๐ – ๒๔๘ รวม ๔๙ แปลงในพื้นที่ภูหนองปาด และภูพ้อย หมู่ ๓ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งเป็นพื้นที่นอกโครงการจัดที่ดินเพื่อช่วยเหลือชาวนาชาวไร่แปลงเล็กแปลงน้อยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๒ (พื้นที่โครงการฯ หมู่ ๗)จึงเป็นการออกใบจองโดยมิชอบ และได้ยื่นขอออก นส.๓ ก.จากใบจอง ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ นส.๓ ก.เลขที่ ๙๒๔ – ๙๗๒รวม ๔๙ แปลง เนื้อที่รวม ๒,๒๓๕ ไร่ ซึ่งต่อมากรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ ๒๕๒๙/๒๕๔๗ ลง ๑๔ ก.ย.๕๗ เพิกถอน นส.๓ ก.ทั้ง ๔๙ แปลงดังกล่าว

๓.วันที่ ๕ ก.ค.เวลา ๐๙๐๐ ชุดปฏบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยพ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ , นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.ศปป.๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมป่าไม้, พ.อ.ทินพันธ์ ปากแก้ว กอ.รมน. จังหวัด ล.ย., นายสมชาย ฉิมแย้ม ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.อ.ภูเรือ, ปลัดอำเภอภูเรือ, เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอภูเรือ, นายกอบต.ตำบลหนองบัว, นายพิชัย อาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยฯลย.๒ (โคกงาม)/หัวหน้า นปพ.๒๒ นายฉลองชัย ศาลางาม หัวหน้าหน่วยฯ ลย.๔(ภูเรือ) ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ๒,๒๓๕ ไร่ พบว่ามีการยึดถือครอบครองโดยล้อมรั้วลวดหนามด้วยเสาคอนกรีต เป็นแนวยาวกว่า ๕ กม. ทำประตูเหล็กปิดกั้นเส้นทางเข้าแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ ห้ามมิให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ด หาของป่า และมีการสร้างอาคารที่พัก ๔ หลัง สร้างคอกวัว และโรงเลี้ยงวัวจำนวนกว่า ๑๐๐ ตัว จ้างคนงานดูแลพื้นที่ ๓ คน เจ้าหน้าที่จึงสอบปากคำคนงานไว้ และได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่า ที่นายทุนบุกรุก ยึดถือครอบครอง พื้นที่ป่า จำนวน ๒,๑๘๔ ไร่ ในท้องที่หมู่ ๓ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลยโดยมอบให้นายฉลองชัย ศาลางาม หัวหน้าหน่วยฯ ลย.๔ (ภูเรือ) เป็นผู้ร้องทุกข์/กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ภูเรือ เพื่อดำเนินคดีกับ นายทุนผู้กระทำผิดต่อไป ตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล และคสช.ต่อไป

, การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย , การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย

 

วันที่ ๖ ก.ค.๖๑ ชุดปฏิบัติการฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากเมื่อวาน ดังนี้

– คดีตรวจยึดพื้นที่ที่นายทุนครอบครองภูหนองปาด และภูพ้อย อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๑ จำนวน ๒,๒๓๕ ไร่ นำส่ง พงส.สภ.ภูเรือ ดำเนินคดีแล้ว ตาม ปจว.ข้อ ๓ เวลา ๑๘๕๐ เป็นคดีอาญาที่ ๑๒๒/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕ ก.ค.๖๑

, การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย , การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย , การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย , การปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …