, การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประสานงาน เพื่อการป้องกัน และร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประสานงาน เพื่อการป้องกัน และร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

ศปป.4 กอ.รมน. จัด

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”81″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”cover” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ระหว่างวันที่ 24 – 26 ม.ค. 61 ณโรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ 24 ม.ค. 61 เวลา 0900 โดยเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร เป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด ได้นำแนวทางการอนุรักษ์ฯ กลับไปดำเนินการสานต่อเพื่ออนุรักษ์พันธ์พืชพื้นถิ่นและปลูกฝังเยาวชนต่อไป, พิธีปิดสัมมนา ในวันที่ 26 ม.ค. 61 โดยมี พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …